Katras

katarina.cander@t-1.si
(+ 386) 041 329 294

strokovni učbeniki angleškega jezika

Publikacije

Izdali smo dva strokovna učbenika angleškega jezika na okoljskem in splošno-poslovnem področju v okviru Visoke šole za varstvo okolja Velenje in Mednarodne fakultete za poslovne in družbene študije Celje:

Katarina Čander Podgoršek  PROFESSIONAL ENGLISH, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOTECHNOLOGIES

2018, založba: VŠVO Velenje

Strokovni visokošolski učbenik je namenjen za študente in vse strokovnjake, ki delujejo na področju varstva okolja oz. so povezani s področjem okoljevarstva in ekotehnologij. Učbenik obsega avtentična strokovna besedila v angleščini, ki so obogatena z izpisom tipičnih jezikovnih struktur in strokovne terminologije na različnih področjih okoljevarstva kot so onesnaževanje okolja, varovanje in ohranjanje okolja, onesnaževalci okolja, klimatske razmere, različni viri energije ipd. Učbenik omogoča individualno učenje angleščine na podlagi strokovnih besedil, strokovno okoljsko terminologijo, pisno in ustno komunikacijo na podlagi tem oz. besedil. Učbenik ponuja strokovni dvojezični slovarček, kratko razlago slovničnih struktur, primerov rabe struktur, vaje za utrjevanje slovničnih struktur in rešitve. Je odličen način učenja jezika skozi strokovno področje okoljevarstva.

Katarina Čander Podgoršek  PROFESSIONAL ENGLISH: GRAMMAR AND VOCABULARY IN ACTION

2018, založba: MFDPŠ Celje

Strokovni visokošolski učbenik je namenjen za študente in vse strokovnjake, ki delujejo na področjih poslovanja, ekonomije, tehnike in ostalih tehničnih in poslovnih področij, katerim slovnica in besedišče ter razumevanje besedil delajo težave oz. bi želeli osvežiti slovnične strukture na hiter in učinkovit način. Učbenik obsega vse pomembnejše slovnične strukture, njihovo razlago, primere in vaje z rešitvami, ter sklop strokovnega besedišča s področij ekonomije, finance, trženja, itd.. Hkrati ob učenju slovnice se posameznik uči tudi strokovnega in splošnega besedišča, ki je izpisan in preveden v poglavju vaj, da bi s tem lažje razumel besedilo oz situacijo in se tako osredotočal na slovnično strukturo, ki jo želi osvojiti. Vaje so sestavljene na podlagi različnih situacij bodisi v dialogu bodisi v obliki zgodbe ali opisa in se navezujejo na tipična splošna, poslovna in tehnična področja. Učbenik ponuja tudi rešitve vaj in seznam nepravilnih glagolov.