Jezikovni tečaji, inštrukcije

Jezikovni tečaji

Ponujamo pester izbor tečajev angleščine in nemščine, ki so prilagojeni vašim potrebam in željam:

 • REFRESHER – kratki osvežitveni tečaji: hitra osvežitev jezikovnih struktur, ustaljenih fraz in strokovnega besedišča na različnih področjih
  Tečaj je namenjen tistim, ki so se tujega jezika že učili, in bi ga želeli obnoviti in nadgraditi svoje znanje. Priporočamo 20 oz. 30 pedagoških ur intenzivnega tečaja, s poudarkom na ustni komunikaciji in branju oz pisanju v tujem jeziku. Ponovimo in razširimo strokovno terminologijo, ki jo udeleženci potrebujejo na delovnem mestu oz v drugih življenjskih situacijah.
  Oblika izvedbe tečaja: v skupini v podjetju oz. organizaciji in individualno.
 • INTENSIFIER – intenzivni začetni oz. nadaljevalni tečaji: tečaji osvežitve in nadgradnje vašega znanja na različnih nivojih
  Tečaj je namenjen tako začetnikom kot tistim, ki so osnovno znanje že osvojili, in ga želijo nadgraditi. Stopnja predznanja se lahko ugotavlja s testiranjem. Na željo udeleženca oz. skupine se osvežijo in nadgradijo slovnične strukture, fraze in osnovna strokovna terminologija, ki je za udeležence potrebna npr. osnovni računovodski izrazi, finančni izrazi ipd. Tečaj se prilagodi skupini glede dinamike ustne komunikacije, bralne tehnike in pisanja v tujem jeziku. Priporočamo vsaj 60 pedagoških ur.
  Oblika izvedbe tečaja v skupini v podjetju oz. organizaciji ter individualno.
 • SPECIALIST – specializirani tečaji: za potrebe posameznega podjetja oz organizacije z razširitvijo strokovne terminologije ter z posameznike
  Tečaj je namenjen posameznikom oz majhni skupini posameznikov, ki delujejo na istem strokovnem področju in že imajo nekaj splošnega znanja tujega jezika. To znanje želijo osvežiti in ga dopolniti s strokovnim besediščem. Slovnične strukture po potrebi ponovimo in nadgradimo na podlagi strokovne terminologije in besedil. Priporočamo 40 oz 60 pedagoških ur.
  Oblika izvedbe tečaja: majhna skupina posameznikov v organizaciji oz. podjetju (do 10 udeležencev), individualno.
 • INDIVIDUALIST – individualni tečaji: po meri in željah posameznika
  Tečaj je namenjen izključno posamezniku, ki želi svoje znanje osvojiti hitro in s prilagojeno dinamiko izvedbe. Tečaj je ustrezen za posameznike različnih strok, različnih starostni in z različnim nivojem predznanja tujega jezika. Število ur izvedbe in dinamika se prilagodita potrebam posameznika.
 • SPEAKER – tečaji komunikacije: tečaj konverzacije v tujem jeziku
  Tečaj konverzacije je namenjen posameznikom, ki že imajo dosežen osnovni in srednji nivo znanja tujega jezika (priporoča se vsaj raven A2 po evropski lestvici), vendar želijo svoje znanje nadgraditi in oplemenititi s čim hitrejšo ustno komunikacijo v tujem jeziku. Po potrebi nadgradimo tudi pisno komunikacijo in bralne tehnike. Število ur je prilagojeno posameznikom. Na željo udeležencev analitično obdelamo strokovno znanstvene članke.
  Oblika izvedbe tečaja: v podjetju ali organizaciji do največ 6 udeležencev, individualno.
 • TRAVELLER – tečaji za popotnike: tečaj angleščine in nemščine za popotnike
  Tečaj je namenjen posameznikom, ki želijo potovati okoli sveta in jim je komunikacija v tujem jeziku ovira. Tečaj se osredotoča na besedišče, fraze in dialoge, ki so tipični na letališčih, železniških postajah, v hotelih, toplicah, pri rezervacijah in nastanitvah. Udeleženci se naučijo naročiti hrano in pijačo, se pritožiti oz. pohvaliti storitve. Tečaj je zelo praktično naravnan in se osredotoča na splošno pogovorni jezik na nivoju A2 in B1 po evropski lestvici.
 • In druge oblike tečajev po vaših željah…

Tečaje izvajamo v vaših prostorih v dogovorjenih terminih in obsegih ur. Pred tečajem po potrebi izvedemo tudi predhodno testiranje udeležencev in se na podlagi predhodnega znanja, interesov in potreb dogovorimo za najbolj ustrezno obliko in obseg tečaja. Poleg izvedbe tečaja svetujemo tudi o ustrezni izbiri literature, virih in učnih tehnikah.

Ravni jezikovnega znanja v Skupnem evropskem referenčnem okviru:

NIVO ZNANJA SPRETNOSTI
A 1 Uporabnik na osnovni ravni (preživetvena raven)
A 2 Uporabnik na osnovni ravni (vmesna raven)
B 1 Neodvisni uporabnik (sporazumevalni prag)
B 2 Neodvisni uporabnik (višja raven)
C 1 Dober uporabnik (raven učinkovitosti)
C 2 Dober uporabnik (raven mojstrstva)
Evropska jezikovna lestvica

Vir: Jezikovna šola Ruski ekspres

Pošljite povpraševanje

 

Inštrukcije

 • Imam težave pri učenju in razumevanju angleščine in nemščine.
 • Ne vem, kako naj se lotim učenja tujega jezika.
 • Čutim odpor pri učenju tujega jezika.
 • Želim izboljšati oz. nadgraditi trenutno znanje tujega jezika.

Če se najdete v kateri izmed zgornjih izjav, potem vam ponujamo inštrukcije in priprave na izpite iz angleščine in nemščine za vse stopnje in nivoje znanja za višje razrede osnovne šole, vse tipe srednje šole, za maturo in fakulteto. Priskrbimo vam dovolj kakovostnega gradiva, pomagamo z nasveti o učinkovitih učnih tehnikah in kako najti vire na svetovnem spletu, ki omogočajo učenje s pomočjo uporabe interneta.

Kontaktiraj nas še danes