Reference

 • Alpos Alu d.o.o. Šentjur
 • Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
 • Elektro Celje d.d.
 • NKD d.o.o. Celje
 • Fit Media Celje
 • Petrol d.o.o. Ljubljana
 • Četisk d.o.o. Celje
 • Dewesoft d.o.o. Trbovlje
 • Aqua d.o.o. Celje
 • Regijsko študijsko središče Celje
 • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
 • Visoka zdravstvena šola Celje
 • Visoka šola za varstvo okolja Velenje
 • Esot – Invest d.o.o. Celje
 • Convivo HR d.o.o. Ljubljana
 • Razvojna agencija Kozjansko
 • Razvojna agencija Savinja Celje
 • Zavod RS za šolstvo, enota Celje
 • Zbornica davčnih svetovalcev RS
 • Novem d.o.o. Žalec
 • Tegometall Šentjur
 • Isokon d.o.o. Slovenske Konjice
 • Design Koželj, Planina pri Sevnici
 • in ostala manjša podjetja, odvetniške pisarne, organizacije in posamezniki.

 

Kontaktirajte nas