O nas / Kontakt

O podjetju:

KATRAS, prevajanje, lektoriranje in izobraževanje, Katarina Čander Podgoršek s.p.
Sedež podjetja: Trubarjeva 24, 3000 Celje
Telefon: +386 41 329 294
Spletni naslov: www.katras.si
E-naslov: katarina.cander@t-1.si, info@katras.si

TRR: SI56 6100 0000 8224 104 – Delavska hranilnica
Matična številka: 3332306000
Davčna številka: 33300283
DDV zavezanec: NE

Podjetje je registrirano v Poslovni register Slovenije z dnem 19.5.2008 za dejavnosti prevajanja, tolmačenja ter druge oblike izobraževanja. Sprememba naslova podjetja in razširitev poslovne dejavnosti za storitve lektoriranja, fotokopiranja in izvajanja pisarniške aktivnosti je vpisana v Poslovni register Slovenije z dne 14.9.2016.

Podjetje Katras, prevajanje, lektoriranje in izobraževanje, Katarina Čander Podgoršek s.p. je bilo ustanovljeno leta 2008 na podlagi večletnih izkušenj na področju poučevanja tujih jezikov in prevajanja splošnih in strokovnih besedil v tuji jezik angleščine in nemščine. Osnovna dejavnost podjetja je prevajanje in lektoriranje besedil v tuji jezik nemščine in angleščine ter obratno, in poučevanje obeh tujih jezikov na vseh jezikovnih ravneh in specializiranih področjih za potrebe posameznikov, organizacij, podjetij v Sloveniji in tujini. Dodatna dejavnost podjetja je tudi lektoriranje v slovenščini, angleščini in nemščini.

Kontaktirajte nas

Odgovorna oseba in lastnica podjetja:

Mag. Katarina Čander Podgoršek, profesorica angleščine in nemščine, magistrica znanosti.

Zaključena formalna izobrazba:

Pedagoška fakulteta Maribor (2000): profesorica nemščine in angleščine
Ekonomska fakulteta Ljubljana (2007): magistrica znanosti

Ostale dosedanje oblike izobraževanja in usposabljanja:

 • izpitna ocenjevalka in izpraševalka za izpite iz tujega jezika za odrasle – nemščina in angleščina (2004-2008),
 • svetovalka v izobraževanju odraslih za vseživljenjsko učenje (2000 dalje),
 • svetovalka za samostojno učenje tujih jezikov,
 • tajnica poklicne in splošne mature (2006, 2007),
 • članica projektne skupine v projektu POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (2005-2007),
 • organizatorka različnih jezikovnih tečajev,
 • udeleženka različnih seminarjev in predavanj vseživljenjskega učenja tujih jezikov in uporabe različnih gradiv in pripomočkov,
 • izdelava gradiv za e-učenje za poklicno maturo iz angleščine (2005) v okviru Zveze ljudskih univerz Slovenije,
 • izdelava visokošolskih učnih načrtov in gradiv v okviru Visoke zdravstvene šole v Celju, Visoke šole za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu, Visoke šole za varstvo okolja Velenje, Visoke šole za proizvodno inženirstvo Celje in Mednarodne fakultete za poslovne in družbene študije Celje,
 • izdelava in publikacija samostojnega visokošolskega strokovnega učbenika na področju varstva okolja in eko-tehnologij na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju z naslovom Professional English: Environmental Protection and Ecotechnologies (September 2012),
 • izdelava in publikacija samostojnega visokošolskega strokovnega učbenika angleške slovnice za odrasle na Mednarodni fakulteti za poslovne in družbene študije v Celju z naslovom: English Grammar for Professional Use: Explanation, Examples and Exercises with Answer Key (December 2012).
 • Udeležba različnih seminarjev za prevajalce (Veris d.o.o. Ljubljana).

Izkušnje s poučevanjem in prevajanjem:

 • Izvajanje inštrukcij, dodatnih individualnih ur in pomoči dijakom, študentom in odraslim pri učenju angleščine in nemščine že več kot 20 let,
 • 4 leta profesorica nemščine in angleščine na Šolskem centru Celje, Gimnazija Lava (2000-2004),
 • 4 leta organizatorka in vodja jezikovnega izobraževanja na Ljudski univerzi Žalec (2004-2008),
 • 9 let visokošolska učiteljica strokovnega tujega jezika – angleščina in nemščina:
  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2007 dalje),
  • Visoka šola za varstvo okolja Velenje (2008 dalje),
  • Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (2009 -2016),
  • Visoka zdravstvena šola Celje (od 2009 dalje),
  • Visoka šola za proizvodno inženirstvo Celje (od 2011 dalje).
 • Več kot 20 let prevajanja in izvajanja jezikovnih tečajev nemščine in angleščine na različnih jezikovnih nivojih in na različnih področjih kot so: ekonomija, finance in računovodsko, strojništvo, elektrotehnika, kemijska tehnologija, okoljevarstvo, pravno področje itd. za različne organizacije, podjetja in posameznike.

Izobraževanja:

Udeležba specializiranega tečaja Communicating Effectively in English (CEE) na eni najbolj priznanih jezikovnih šol v Londonu The London School of English, kjer se izobražujejo različni poslovneži in pravniki s celega sveta. Tečaj je bil naravnan predvsem na ustno komunikacijo v različnih poslovnih situacijah ter na pisno komunikacijo s pomočjo spletnih orodij, telefona in druge tehnologije. Tečaj so vodili strokovno usposobljeni učitelji angleščine kot tujega jezika, ki so naravni govorci angleščine in strokovnjaki na poslovnem in pravnem področju.

Redna udeležba na različnih strokovnih seminarjih in delavnicah, ki jih izvajajo naravni govorci tujega jezika (Veris d.o.o.).

Udeležba na različnih strokovnih seminarjih, ki dajejo podlago za dobro razumevanje stroke in posledično lažjega in kakovostnega prevajanja in poučevanja tujega jezika v stroki.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, CeljeVisoka šola za varstvo okoljaVisoka šola za proizvodno inženirstvoVisoka zdravstvena šola v Celju

Kontaktirajte nas