Reference

  • Alpos Alu d.o.o. Šentjur
  • Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
  • Elektro Celje d.d.
  • NKD d.o.o. Celje
  • Fit Media Celje
  • Petrol d.o.o. Ljubljana
  • Četisk d.o.o. Celje
  • Dewesoft d.o.o. Trbovlje
  • Aqua d.o.o. Celje
  • Regijsko študijsko središče Celje
  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
  • Visoka zdravstvena šola Celje
  • Visoka šola za varstvo okolja Velenje
  • Esot – Invest d.o.o. Celje
  • Convivo HR d.o.o. Ljubljana
  • Razvojna agencija Kozjansko
  • Razvojna agencija Savinja Celje
  • Zavod RS za šolstvo, enota Celje
  • Zbornica davčnih svetovalcev RS
  • Novem d.o.o. Žalec
  • Tegometall Šentjur
  • Isokon d.o.o. Slovenske Konjice
  • Design Koželj, Planina pri Sevnici
  • in ostala manjša podjetja, odvetniške pisarne, organizacije in posamezniki.

 

Kontaktirajte nas